Hướng dẫn vận hành tay nắm cửa nhôm Roto

Khi sử dụng cửa nhôm, vận hành tay nắm cửa đúng cách là rất quan trọng. Tay nắm cửa nhôm không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Hãy cùng Roto tìm hiểu cách sử dụng tay nắm cửa nhôm một cách hiệu quả và dễ dàng trong loạt hướng dẫn sau đây.

1. Cửa đi mở quay trong/ngoài

 • Cách khoá cửa
  1. Quay tay nắm lên trên
  2. Xoay chìa khoá theo hướng ngược chiều với đuôi tay nắm
  Khi xoay đủ 1 vòng (360°), rút chìa khoá
 • Cách mở cửa
  Tra chìa khoá vào ổ khoá
  A. Xoay chìa khoá theo hướng cùng chiều với đuôi tay nắm
  B. Khi xoay đủ 1 vòng 360°, quay tay nắm xuống để mở cửa

2.Cửa đi mở trượt

 • Cách khoá cửa
  1. Đẩy cần gạt xuống dưới
  2. Xoay chìa khoá theo hướng ngược chiều với miệng khoá
  Khi xoay đủ 1 vòng (360°) rút chìa khoá
 • Cách mở cửa
  Tra chìa khoá vào ổ khoá
  A. Xoay chìa khoá theo hướng cùng chiều với miệng khoá (đủ 1 vòng 360°)
  B. Đẩy cần gạt lên để mở cửa

 

3. Cửa nhấc trượt

 • Cách khoá cửa
         1.  Quay tay nắm lên trên
         2.  Xoay chìa khoá theo hướng ngược chiều với miệng khoá
              Khi xoay đủ 1 vòng (360°) rút chìa khoá
 • Cách mở cửa
         Tra chìa khoá vào ổ khoá
         A.  Xoay chìa khoá theo hướng cùng chiều với miệng khoá (đủ 1 vòng 360°)
        B.  Quay tay nắm xuống để mở cửa
4. Cửa trượt Inowa
 • Cách khoá cửa
  1. Nhấn nút bấm, đồng thời quay tay nắm lên trên
 • Cách mở cửa
  2. Nhấn nút bấm, đồng thời quay tay nắm xuống dưới

 

5. Cửa gấp trượt

 • Cách mở cửa
  1. Xoay tay nắm ngang ( khóa thông phòng) hoặc gạt tay nắm xuống (khóa lẫy gà) trên cánh chính để mở cánh đầu tiên.
  2. Xoay chốt (chốt liền) hoặc kéo chốt (chốt rời) trên cánh phụ để mở cánh thứ 2
  3. Xoay tay nắm nằm ngang trên các cánh gấp để mở và gấp cửa
 • Cách khoá cửa
  Thực hiện ngược lại với các bước mở cửa

 

 

Thông tin liên hệ:

Hệ thống Showroom:

Email Phone Messenger