Tour Incity, FR

Tòa nhà văn phòng ở Lyon, Pháp

Công nghệ phần cứng:

- Roto AL Designo

Bild © Valode & Pistre architectes / AIA

Email Phone Messenger