Thạch Thảo, Greenbay

Công trình bao gồm 105m2 cửa, sử dụng hệ nhôm Rotoi đồng bộ với hệ thống phụ kiện Châu Âu.

Màu sơn: Silver Metal

Các loại cửa sử dụng: Cửa trượt Inowa, Cửa gấp trượt Patio Fold, Cửa sổ quay lật, cửa sổ uốn vòm

Email Phone Messenger