Tay nắm Hoppe

Tay nắm chuyên biệt dành cho cửa gỗ của Hoppe.
Sản phẩm là sự hợp tác chiến lược giữa Roto và Hoppe cho thị trường châu Á tiềm năng

Thong ke