Roto Line

Roto Line là mẫu khóa cổ điển của Roto. Với thiết kế đơn giản như một đường thẳng, sản phẩm đã là tâm điểm của Roto và là sự lựa chọn phổ biến của khách hàng trong nhiều năm. Sản phẩm có 2 phiên bản cho bên phải và bên trái để sử dụng cho thiết kế cửa mở ngang.

Thong ke