Hệ cửa mở AMERICAN
Hệ nhôm Rotoi không cầu cách nhiệt- OP60
Thiết kế riêng cho thị trường Bắc Mỹ. 
Thêm một lựa chọn cửa sổ mở quay ra ngoài có gắn lưới côn trùng

Thong ke