Timmerfabriek Overbeek, NL

Roto Patio Life với dự án Khách sạn trung lập với năng lượng "Jakarta", Amsterdam

 

Trong hơn 25 năm, công ty Holland Houtwerk đã đại diện cho ngành xây dựng bằng vật liệu gỗ hiện đại. Bao gồm cả quy hoạch cho khách sạn trung lập năng lượng Jakarta ở Amsterdam, trong rất nhiều thứ khác, 176 cửa trượt bằng gỗ,  chủ yếu để cung cấp ánh sáng và thông gió cho các phòng nghỉ.

Roto Patio Life đảm bảo độ chặt chẽ và vận hành thuận tiện.

Nguồn: Roto Inside, số 45, tháng 8 năm 2020

Ảnh: © Hotel Jakarta Amsterdam

Email Phone Messenger