FN52D

Hệ cửa đi mở quay
Hệ nhôm Rotoi không cầu cách nhiệt- FN52

Thong ke