Hệ cửa sổ mở quay ra ngoài
Hệ nhôm Rotoi có cầu cách nhiệt-C520

Thong ke