Bệnh viện Việt Đức CS2, Hà Nam

Tên dự án: Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2
Quy mô: 21,7 ha
Vị trí: Xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế
Loại hình sản phẩm: tòa nhà khám chữa bệnh và khu nhà ở nội trú của cán bộ
Quy mô dự án: 1000 giường bệnh, diện tích sàn 119,962 m2

Email Phone Messenger