Tay nắm cửa - Roto Freestyle [Aluminum]

 

Nhờ thiết kế đặc biệt, Roto Freestyle đem đến giải pháp tay cầm "ẩn" độc đáo cho phép hoạt động thoải mái và tối ưu với bất kỳ loại cửa sổ nào.

Thong ke