Phụ kiện cửa - Roto Safe H [PVC]

Hệ thống khóa đa điểm, an toàn dành cho tay cầm cửa đi, phù hợp tất cả các cửa chính có kích thước khóa cửa từ 25 mm.

Thong ke